Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

agaf
I hope you blow away.
— Robbie Williams "Sexed up"

August 01 2019

agaf
2579 0aac 500
Reposted fromxsneakyx xsneakyx

July 31 2019

agaf
It's just a bad day.
Not a bad life.
Reposted bygriber griber

July 30 2019

agaf
Nie całowaliśmy się trzy lata.
Trzy. 
Serce mi zawsze mocniej biło, gdy Cię widziałam.
Ale pogodziłam się z tym, że już nie jesteśmy razem.
Że Cię nigdy nie będę miała.

Nie całowaliśmy się trzy lata.
Aż do ostatniego piątku.
Leżeliśmy patrząc w gwiazdy,
z przyspieszonym oddechem.

Od tej pory umieram po trochu.
Czekam na telefon, znak.
Od tej pory tęsknię bardziej,
niż kiedykolwiek przez ten czas.

Wróciły wspomnienia, pamiątki.
Wróciła miłość i czas,
kiedy byliśmy tacy bezbronni
w tym ogniu namiętnych nas.

— thesillythinker.blogspot.com
Reposted byjestnamdzisiajsmutnojustfeel

July 28 2019

agaf
9898 e98f 500
Reposted fromcontigo contigo
agaf
9900 0017 500
Reposted fromcontigo contigo
agaf
9972 a620 500
Reposted fromcontigo contigo
agaf
9975 d9ff 500
Reposted fromcontigo contigo
agaf
otworzyło się we mnie coś nowego.  jakaś potrzeba, której nie jestem już w stanie tak łatwo hamować. cóż, nie na trzeźwo.  pozwalam się uwieść.  szukam pocałunków i bliskości.  dawna ja nie dopuściłaby do tego.  a nowa? 
— xxx
agaf
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viaoll oll
agaf

Tyle czasu Cię nie miałam. 
Teraz wróciłeś. 
Do mojego telefonu. 
Głowy.
Życia.

Do moich nocy.

— thesillythinker.blogspot.com
Reposted byRudeGirllenifcaheavencanwait
5814 e53d 500

ebriosity:

5.21.15 - journal
Haven’t been around much lately. 


(please don’t remove my caption thank you v much)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viaakrew akrew

March 12 2019

6637 9c31 500

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaultraviolet ultraviolet

January 29 2018

agaf
agaf
agaf
6871 710c 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viafckit fckit

March 31 2015

agaf
GROW A BEARD <3
Reposted bysantiemoniq
agaf
1519 213f 500
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viamoniq moniq
agaf
8706 f640 500
wróżka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl